over PasAan
| | Delen

Heb ik een vergunning nodig om een mantelzorgwoning of zorgkamer te plaatsen?
Met ingang van 1 november 2014 is de hoofdregel dat mantelzorgwoningen vergunningvrij mogen worden neergezet. Voor het buitengebied is het zo dat deze vergunningvrijheid extra sterk geldt voor verplaatsbare mantelzorgwoningen. Voorwaarde voor deze vergunningvrijheid is dat er sprake is van mantelzorg. Vervalt de mantelzorg, dan vervalt daarmee ook de grond voor vergunningvrijheid. Dan moet of een bestaand gebouw in de oude worden teruggebracht, of de verplaatsbare varianten, moeten worden doorgeplaats, of er moet dan alsnog een vergunning worden aangevraagd. De nieuwe regels rond vergunningvrijheid 'overrulen' bestemmingsplannen. Oftewel het maakt niet uit wat er in het bestemmingsplan staat, als de situatie rond een te plaatsen mantelzorgwoning voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
De uitzonderingssituaties waarin nog wel een vergunning nodig blijft gaan onder meer over tuinen die te vol worden, mantelzorgwoningen aan de voorzijde van de hoofdwoning of mantelzorgwoningen van meer dan 100 m2. In al dit soort gevallen is met ingang van 1 november 2014 aan gemeenten veel eigen beleidsvrijheid gegeven, waardoor zij onder meer makkelijker van bestemmingsplannen mogen afwijken.

Hoe brandveilig zijn de kant-en-klare zorgkamers en mantelzorgwoningen?
De aanbouw-zorgkamer en mantelzorgwoning van PasAan zijn van hoogwaardige kwaliteit. Zij voldoen aan alle vereisten voor 'permanente bouw'. Dat betekent ook dat zij een hoge mate van brandwerendheid hebben.

Is het in de zomer niet heel warm als de zon op het platte dak schijnt?
Hoewel de zorgkamer en mantelzorgwoning zeer goed geïsoleerd zijn, blijft een plat dak warm in een hete zomer. Daarom zijn alle mantelzorgwoningen comfort en zorgkamers standaard uitgerust met geavanceerde ventilatie en koeling. Dit systeem van verwarmen en koelen is bovendien ook mileuvriendelijk.

Waaraan merk ik dat de woonoplossingen van PasAan in een fabriek gebouwd zijn?
In de beleving van de ruimte merkt u dat helemaal niet. Alle woonoplossingen van PasAan hebben een betonnen vloer en stevige stalen constructie, alsmede een goede isolatie. Hierdoor is de sfeer hetzelfde als in een traditioneel gebouwde aan- of bijbouw.
U merkt het verschil wel in de verplaatsbaarheid. Onze woonoplossingen kunnen snel geplaatst worden. Na gebruik kan alles ook weer snel in de orginele staat worden teruggebracht. Dankzij de hoge bouwkundige staat kan zo'n verplaatsing vaak plaats vinden. De hoge bouwkundige kwaliteit zorgt er ook voor dat onze oplossingen een lange levensduur en daarmee een hoge restwaarde na gebruik hebben.

Wordt alle zorg in mantelzorgwoning en kant-en-klare zorgkamer alleen maar door familie en mantelzorgers gegeven?
Nee, meestal komen er ook professionele zorgverleners langs, bijvoorbeeld van thuiszorgorganisaties, om specifieke zorgtaken te verrichten. Dit is uiteraard afhankelijk van ziektebeeld en indicaties.

Waarom zit er een warmtepomp in de zorgkamer en mantelzorgwoning?
Mensen met een zorgvraag verblijven relatief veel tijd in hun woonvoorziening. Zowel in de zomer als de winter is een goed binnenklimaat van groot belang. De warmtepomp zorgt daarvoor. In de zomer is koeling via onze warmtepomp veel prettiger dan koeling met behulp van een airco. De warmtepomp is zeer een geavanceerde technologie, die bovendien ook nog eens zorgt voor een heel laag energieverbruik en daarmee lagere gebruikskosten.

Wat is het verschil tussen de zorgkamer en de mantelzorgwoning?
Het belangrijkste verschilpunt is de doelgroep. De zorgkamer wordt vooral ingezet om gezinsleden langer thuis te kunnen laten wonen, als alternatief voor grootschalige woningaanpassingen. De mantelzorgwoning wordt vooral ingezet om twee verschillende huishoudens dicht bij elkaar te laten wonen, met privacy en goede voorzieningen, toch dicht bij elkaar.

Is een mantelzorgwoning hetzelfde als een kangoeroewoning?
Een mantelzorgwoning kan gezien worden als een flexibele kangoeroewoning. De mantelzorgwoning heeft wel de voordelen van een kangoeroewoning: dicht bij elkaar wonen en op die manier meer wederzijdse gezelligheid en ondersteuning. Het nadeel van een traditioneel gebouwde kangoeroewoning, namelijk dat als één van de bewoners van de woning(en) overlijdt of verhuist, ook de andere bewoners moeten verhuizen, kent de mantelzorgwoning niet. De mantelzorgwoning wordt immers na het wegvallen van de zorgvraag weer in een volgende tuin geplaatst. Ook kent de mantelzorgwoning meer mogelijkheden rond inzet van hulpmiddelen dan een traditioneel gebouwde kangoeroewoning.

Zijn alle oplossingen van PasAan alleen op ouderen gericht?
Zeker niet. PasAan biedt oplossingen voor mensen met vele verschillende ziektebeelden, van jong tot oud. De kant-en-klare zorgkamers worden in de regel ingezet als een gezinslid ziek is; dit kunnen dus zowel kinderen als volwassenen zijn.
Hoewel de mantelzorgwoning vaak door ouderen die bij hun kinderen in de tuin gaan wonen bewoond zal worden, is die bijvoorbeeld ook geschikt voor gehandicapte kinderen op weg naar meer zelfstandigheid.